زمان همه چیز به جز خون شهید را کهنه می کند ...

برای دانلود در اندازه واقعی بر روی دانلود پوستر کلیک نمایید.

دانلود پوستر

/ 2 نظر / 46 بازدید
طاها

دعاکنیدکه من ناپدیدتر بشوم که در حضور خدا رو سپیدتر بشوم بریده های من آن سوی عشق گم شده اند خدا کند از این هم شهدتر بشوم. خدا قوت حاجی یازهرا[گل]

طاها

شهادت پایان نیست .آغاز است تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آنکه عقل زمینی به صاحت قدس آن راه یابد. شهید آوینی. آپ کنید لطفا خدا قوت